Kāpēc arī Tev nepiecie?ama ce?ojumu apdro?inā?ana?

Nav nozīmes, vai Tavs ce?ojums norisinās pieczvaig??u viesnīcā vai ar mugursomu plecos un izstieptu īk??i – ce?ojumu apdro?inā?ana nepiecie?ama ikvienam.

 

Pasaule ir neparedzama, un da?ādas likstas var uzklupt ik uz so?a. īpa?i uzmanīgiem jābūt ce?otājiem – kāds tālzemju bacilis vai nejau?s kritiens var pamatīgi izbojāt Tavu atpūtu, kā arī iecirst robu maci?ā. Ja vēlies uzzināt, kā iegādāties tie?i Tavam ce?ojumam piemērotāko polisi, iepazīsties ar mūsu sagatavoto rakstu – garantējam, ka pēc tā izlasī?anas Tu būsi eksperts ce?ojumu apdro?inā?anas poli?u jautājumos!

Ce?ojumu apdro?inā?anas kalkulators – Tavs virtuālais palīgs

Viens no mītiem, kas joprojām ?ad tad dzirdams no ce?otāju mutes, vēsta, ka piemērotākās polises atra?ana prasa gana daudz laika – galu galā, jāiepazīstas ar katras apdro?inā?anas kompānijas piedāvājumiem, jāsalīdzina visi plusi un mīnusi, cenas un tā tālāk, un tā joprojām. NEPAREIZI! Tavām vajadzībām piemērotāko polisi iespējams atrast pavisam ātri un vienkār?i. Kā? Pavisam vienkār?i – ce?ojumu apdro?inā?ana online un ce?ojumu apdro?inā?anas kalkulators ?o procesu padara pavisam elementāru. Ce?ojumu kalkulatora darbības princips ir ?oti vienkār?s:

 • Ievadi informāciju par savu ce?ojumu – galamēr?i, laiku, personām, kuras dosies ce?ojumā, atpūtas veidu un transportlīdzek?iem, kurus ce?ojumā izmantosi;
 • Pēc tam, kad būsi iesniedzis informāciju, iegūsi ērti pārskatāmu informāciju par to, kuri apdro?inātāji piedāvā Tavam ce?ojumam piemērotu polisi. Lai Tev būtu ērtāk izvēlēties, mēs rezultātus būsim sakārtoju?i secībā, sākot ar piemērotāko risinājumu, ?emot vērā gan cenas, gan noteikumu kvalitāti Tevis izvēlētajiem segumiem, turklāt Tev būs iespēja iepazīties ar koncentrētiem izvilkumiem no katra apdro?inātāja noteikumiem, lai uzzinātu vairāk par specifiskākiem segumiem, piemēram, ar optiku saistītu izdevumu kompensē?anu nelaimes gadījumā;
 • Kad būsi izvēlējies piemērotāko apdro?inātāju, varēsi veikt polises iegādi un to nekavējoties sa?emt savā e-pastā.

Tie?i tik vienkār?a ir ce?ojumu apdro?inā?ana online!

?etri iemesli, kāpēc par ce?o?anas polisi nevajadzētu aizmirst

Tu noteikti gribētu, lai visas ?ezas un nebū?anas Tev met līkumu, vai ne? Arī mēs Tev to no sirds novēlam, ta?u, diem?ēl, lai cik piesardzīgs arī Tu nebūtu, notikt var jebkas. Iepazīsties ar ?etriem piemēriem, kā ce?ojums var pārvērsties strespilnā murgā.

Skaisti kalni un brīvais kritiens

Iedomājies situāciju – Tu dodies uz slēpo?anas kūrortu, no kura loga paveras lieliska ainava; kūrortā Tevi sagaida gardas maltītes, relaksē?anās saunā, līdzi esi pa?ēmis arī savu otro pusīti, un ??iet, ka septi?as dienas paradīzes virsū ir sāku?ās. Ta?u, ak, vai – esi pārvērtējis savas slēpo?anas prasmes un jau pirmajā dienā kalns izrādījies viltīgāks par Tevi, liekot kūle?ot un galu galā iedzīvoties arī nopietnā traumā. Ar ārstē?anu viss, protams, līmenī – tiek pasūtīts spectransports Tevis transportē?anai, veikta operācija, nodro?ināta labākā aprūpe un medikamenti, ta?u, ieraugot rē?inu, mati sace?as stāvus, un saproti, ka nākamos mēne?us (un varbūt pat gadus) nāksies tā pamatīgāk savilkt jostu, jo vajadzēs ??irties no padsmit tūksto?iem eiro. Un slēpo?ana arī beigusies (lai gan tā ?ādos brī?os ir pēdējā lieta, par ko uztraukties).

?

?

?

?

?

Mazs cinītis gā? lielu vezumu

Latvijā odu un citu kni??u kodumi diem?ēl ir ikdiena (protams, runājot par vasaras sezonu). Ta?u par laimi nopietnas veselības problēmas, ja vien Tev nav kāda aler?ija, tie sagādāt nespēj. Bet atliek aizlidot da?us tūksto?os kilometrus tālāk, un briesmas pēk??i sāk uzglūnēt no katra stūra. Iedomājies situāciju – Tu dodies uz kādu eksotisku valsti āfrikas vidienē. Esi kārtīgi bru?ojies (lasi – veicis nepiecie?amo po?u kursu tepat, Latvijā), tomēr pēc kāda Tev pirmo reizi redzēta kni??a koduma jūti, ka īsti labi tas viss tomēr nebeigsies. Gala rezultāts – izbojāts ce?ojums un kaudze ar rē?iniem par medicīniska rakstura pakalpojumiem. Nav tas labākais veids, kā pavadīt brīvo laiku.

Neredzamie “ciemi?i”

Iedomājies, ka esi devies uz vienu no rietumu pasaules metropolēm – Parīzi. Lai vairāk naudas būtu vietējās gastronomijas baudī?anai, esi nolēmis ietaupīt naudu, izvēloties noma?āku hosteli, un arī ce?ojumu apdro?inā?ana online Tevi galu galā neuzrunāja. Ierodoties hostelī, pamani, ka tajā ir viss nepiecie?amais, kas vajadzīgs – ērta gulta, silta du?a un gana laba atra?anās vieta, kā arī ievērojami zemāka cena, salīdzinot ar pilsētas centrālajos rajonos eso?ajām viesnīcām. Ta?u, atgrie?oties no garas pastaigas pa pilsētu, pamani, ka esi k?uvis par garnad?u upuri. Pazudis ir teju viss – sākot ar datoru un beidzot ar higiēnas piederumu maci?u. Labā zi?a – par bagā?as iek?au?anos nepiecie?amajā svarā uztraukties nevajadzēs. Sliktā zi?a – lieli izdevumi un sabojāti nervi.

?

?

?

?

?

“Saīsinātais” ce?ojums

Esi devies savā sap?u ce?ojumā vairāk nekā nedē?as garumā. Palmas, supergardi koktei?i, jūras smiltis, karstasinīgas dejas un ballītes – viss, kas nepiecie?ams pilnai laimei un bezrūpībai. Protams, izdevumi arī nav biju?i no mazajiem, ta?u, ak vai – jau pēc pāris dienām sa?em zi?u, ka diem?ēl laiks doties mājup. Iemesli tam var būt patie?ām da?ādi – sākot ar tuvāko cilvēku veselības likstām un beidzot ar neatliekamiem pienākumiem darbā vai biznesā. Arī ?ādā situācijā jārē?inās ne tikai ar “beigtu ballīti”, bet kārtējo robu bud?etā, jo iegādāties bi?eti uz mājām jau nākamajā dienā ir gana sālīti pat tad, ja atrodies kādā no tuvējām valstīm.

5 mīti par ce?ojumu apdro?inā?anu

Kā jau par teju ikvienu tematu, arī ce?ojumu apdro?inā?ana ir kas tāds, par ko gan virtuālās, gan reālās sarunās tiek lauzti ??ēpi, un nereti iespējams dzirdēt apgalvojumus, kas apdro?inā?anas brokeriem labākajā gadījumā liek pasmaidīt. Lūk, pieci mīti, kas, ?oti iespējams, ir vieni no izplatītākajiem, ja runājam par ce?ojumu apdro?inā?anu.

?

Ja nu kas atgadīsies, par mani parūpēsies vēstniecība

?ajā mītā ir da?a patiesības. Tiesa gan, pavisam, pavisam neliela. Vēstniecība palīdzēs tad, ja, piemēram, kāds Tev būs nozadzis pasi, ta?u, ja dosies uz vēstniecību ar sūdzībām par, piemēram, veselības problēmām, Tev noteikti sniegs ieteikumus, kā ar tām tikt galā, ta?u izdevumi galu galā tāpat būs jāsedz pa?am.

?

Man ir veselības apdro?inā?anas polise – ar to ta?u pietiks

Jā, pietiks, ja ce?ojuma laikā Tavs ?ermenis strādās kā ?veices pulkstenis. Ta?u, ja kādā brīdī radīsies veselības problēmas, pastāv ?oti liela iespējamība, ka ar tām saistītos izdevumus nāksies segties pa?am, jo praktiski visas veselības apdro?inā?anas polises darbojas tikai un vienīgi tās valsts robe?ās, kurā tā iegādāta. Protams, savu da?u dro?ības, ce?ojot par Eiropu, sniedz Valsts garantētā veselības apdro?inā?ana (EVAK), ta?u pa?aujoties tikai uz to, vari iedzīvoties LIELOS zaudējumos.

?

Apdro?inā?anas polise ir tikai lieki izdevumi, un tā ir dārga

Ja mēs Tev jautātu, cik izmaksā maltīte vienai personai labā restorānā, kāda būtu Tava atbilde? Visticamāk, ka nosauktā summa sasniegtu vismaz 15 eiro. Ce?ojumu apdro?inā?ana reizēm mēdz būt lētāka par pusdienām restorānā – piemēram, dodoties septi?u dienu garā ce?ojumā uz kādu no Eiropas valstīm, izmantosi gan lidsabiedrības pakalpojumus, kā arī grasies pārvietoties ar auto, polises cena var būt pat zem 10 eiro (ar noteikumu, ka tās iegādei tiek izmantots ce?ojumu apdro?inā?anas kalkulators, kas ?auj atrast zemāko cenu). Kā minimumu ieteicams apdro?ināt vismaz medicīniskos izdevumus par 70 000 eiro – ?āds segums izmaksās mazāk par 5 eiro! Protams, polises cena ?oti lielā mērā var mainīties, ?emot vērā tā ilgumu, pārvieto?anās veidu, plānotās aktivitātes, galamēr?i, segumus, kurus vēlies apdro?ināt utt., bet rezumē galu galā ir viens – ja vari at?auties doties ce?ojumā, arī ce?ojumu apdro?inā?ana online Tev noteikti būs pa kabatai.

?

Valstī, uz kuru es dodos, medicīnas aprūpe ir ?oti lēta, tāpēc polise nav vajadzīga

Ja reiz medicīnas izdevumi ?ajā valstī ir tik zemi, tad tam jābūt arī kādam iemeslam. Un bie?i vien iemesls ir tāds, ka sniegtie pakalpojumi glu?i vienkār?i ir zemas kvalitātes vai nepilnvērtīgi. Protams, ka ar nelielu brūci vai kādu citu veselības ?ibeli, par kuru mēdz sacīt, ka tā “līdz kāzām sadzīs”, būs iespējams tikt galā jebkurā pasaules malā, bet vai esi aizdomājies, kas notiks, ja (tpfu, tpfu, tpfu) iegūsi kādu smagāku traumu un Tevi vajadzēs transportēt uz vietu, kur ir piemērotas iespējas veikt nepiecie?amās manipulācijas? Varam pa?ukstēt priek?ā – reizēm izdevumi ?ādos gadījumos sasniedz labas automa?īnas cenu. Labas un jaunas automa?īnas cenu.

?

Polises iegū?ana ir laikietilpīgs process

?is apgalvojums ir patiess vien tad, ja laikietilpīgs process Tavā skatījumā ilgst da?as minūtes. Tie?i tik ilgs laika posms nepiecie?ams, lai iegūtu sev nepiecie?amo apdro?inā?anas polisi. Procesu ievērojami atvieglo ce?ojumu apdro?inā?anas kalkulators, kas ?auj precīzi salīdzināt ce?ojumu apdro?inā?anas iespējas. Laiks, kad bija jāzvana pazi?am-apdro?inātājam, lai tiktu sagatavots piedāvājums un vairākas stundas jāgaida rezultāts, ir aiz muguras!

Ce?ojumu apdro?inā?ana pa vecuma grupām: labākā ce?ojumu apdro?inā?ana tie?i Tev

Lai gan gadi ir tikai skaitlis un vecums ir relatīvs, kopumā vērtējot, katrai vecuma grupai ce?ojumu apdro?inā?anas polise ir nepiecie?ama nedaudz at??irīga. Atrodi sev piemērotāko sada?u, lai uzzinātu vairāk!

?

Ce?ojumu apdro?inā?ana jaunie?iem un to vecākiem

Ce?ojumā dodoties jaunietim, apdro?inā?anas polise ir teju obligāta – ?ajā vecumā, kā jau mēdz teikt, jūra ir līdz ce?iem, tāpēc par dro?ību padomāt jauneklim da?reiz aizmirstas.

Iegādājoties polisi jaunietim, īpa?i svarīgi pievērst uzmanību tādiem segumiem kā nelaimes gadījumi, kā arī civiltiesiskā atbildība. Ko katrs no ?iem segumiem dod? Nelaimes gadījumu segumss nodro?ina kompensāciju gadījumos, ja negadījuma rezultātā iestājusies nāve vai invaliditāte. Savukārt civiltiesiskā atbildība pasargā no izdevumiem, kas radu?ies, ja neapzināti gadījies nodarīt mantiskus vai miesas bojājumus un pret Tevi izvirzīta prasība.

?

Ce?ojumu apdro?inā?ana studentiem

Ne velti tiek teikts, ka studiju laiks ir skaistākais laiks cilvēka dzīvē – tās ir neskaitāmas iespējas, un viena no tām ir arī ce?o?ana – galu galā tiek piedāvāti gan da?ādi apmai?as projekti, piemēram, “Erasmus+”, turklāt nereti tas ir pēdējais solis pirms “nopietnās dzīves”, un kādē? gan to nepavadīt ce?ojot? Iespējas ta?u ir tik da?ādas – sākot ar tuvāko kaimi?valstu apskatī?anu un beidzot ar tālām un eksotiskām zemēm, turklāt, pateicoties da?ādām aplikācijām, tagad ta?u iespējams ce?ot tik lēti. Izklausās, ka studentu ce?ojumu ir vienkār?i lieliski, vai ne? Ne glu?i, jo, kā izrādās, tie?i studenti ir visvairāk pak?auti da?ādām likstām, it īpa?i – zādzībām un laupī?anām. Tie?i tāpēc ce?ojumu apdro?inā?ana studentiem ir īpa?i aktuāls jautājums.

Tā kā studentiem nereti nav sve?a arī aktīvā un ekstrēmā atpūta, rūpīgi jāpadomā arī par ?o aspektu. Ko darīt, ja vēl kārtīgi nezini, vai ce?ojuma laikā metīsies ārā no lidma?īnas ar izpletni mugurā vai arī nodosies galvu reibino?iem piedzīvojumiem ar snovborda dēli vai slēpēm pie kājām? Arī ?ādos gadījumos polisē ieteicams iek?aut attiecīgo segumu – tas polisi padarīs dārgāku, bet gadījumā, ja tomēr nodosies kādai ekstrēmākai izklaidei un savainosi sevi, būsi ietaupījis ?ūksni naudas, un nodoties ekstrēmajām izklaidēm varēsi ar dro?u sirdi.

Savukārt, ja uz ārzemēm dodies nevis atpūsties, bet gan studēt vai strādāt praksē, laiks, kuru pavadīsi ārpus savas valsts robe?ām, noteikti būs ilgāks. ?ādos gadījumos piemērots risinājums var būt īpa?i studentu vajadzībām izveidotās ce?ojumu apdro?inā?anas polises, kas nodro?ina apdro?inā?anu uz ilgāku laika sprīdi. Līdz ar to Tev katru dienu nebūs jājūtas tā, it kā uz katra stūra gaidītu ?ibeles, kas var sagādāt lielus zaudējumus.

?

Ce?ojumu apdro?inā?ana pieaugu?ajiem

Vispla?ākais ce?ojumu apdro?inā?anas piedāvājums ir piemērots tie?i pieaugu?ajiem. Kā izvēlēties piemērotāko polisi Tavām vajadzībām? Lielisks palīgs ?ādās situācijās ir mūsu apdro?inā?anas kalkulators, ta?u, lai labāk saprastu, pie kuriem segumiem ielikt ?eksīti, izskaidrosim katra seguma darbības principu.

?

Aktīvā atpūta

Ja ce?ojuma laikā grasies atpūsties sportiskā garā, noteikti iek?auj ?o segumu savā apdro?inā?anas polisē – pretējā gadījumā, ja traumu gūsi aktīvas atpūtas rezultātā, izdevumus nāksies segt no sava maci?a. Un atceries – aktīva atpūta ir arī pārgājieni pa kalnu takām, piedalī?anās tūroperatoru vai viesnīcas organizētos izbraucienos ar laivām vai divrite?iem, utt., tādē?, ja visu atva?inājuma laiku neesi paredzējis pavadīt pludmales smiltīs vai viesnīcā, ?is segums ir viens no būtiskākajiem. Atsevi??i izdalītas tiek arī ziemas aktivitātes. Da?as apdro?inā?anas kompānijas piedāvā atlīdzību arī tad, ja uz kalna pēk??i būs atteicies darboties pacēlājs, nozudu?as slēpes vai no kalna nokusis viss sniegs.

?

Pārvieto?anās veidi

Pirms do?anās ce?ojumā nepiecie?ams norādīt arī to, ar kādiem transportlīdzek?iem grasies pārvietoties – lidma?īnu, prāmi, automa?īnu, sabiedrisko transportu utt. Ta?u ?em vērā – ce?u satiksmes negadījuma sekas (kas parasti ir bojājumi īrētajai ma?īnai u.tml.), neviena ce?ojumu polise nesegs. ?ādos gadījumos noderēs tā apdro?inā?anas polise, ko ma?īnas izīrētājs piedāvā iegādāties reizē ar ma?īnas īri.

?

Civiltiesiskā atbildība

Vai atceries, kā “Emīla nedarbos” klājās filmas galvenajam varonim – mazajam Emīlam? Vi?? gribēja tikai labu, ta?u bie?i vien ar savu cen?anos tikai radīja zaudējumus un galvassāpes apkārtējiem. Ta?u dzīvē viss ir savādāk – ja Emīls parasti tika cauri sveikā ar nostrostē?anu, Tev, ce?ojuma laikā kādam nejau?i nodarot zaudējumus, var nākties pla?i jo pla?i atvērt maci?u. ?ādām situācijām paredzēts civiltiesiskās atbildības segums – tas atlīdzina zaudējumus, ja pret Tevi tiks iesniegta prasība par netī?u miesas bojājumu un mantisku zaudējumu radī?anu. Tiesa gan, ?is segums vairāku apdro?inā?anas kompāniju ietvaros mēdz būt ar da?ādiem nosacījumiem, tāpēc vienmēr rūpīgi iepazīsties ar konkrētās polises noteikumiem.

?

Juridiskā palīdzība

?is segums garantē, ka gadījumā, ja ce?ojuma laikā neapzināti veikta prettiesiska darbība, tiks segti izdevumi, kas saistīti ar juridisko palīdzību. Diezin vai, iek?ūstot kādā ?ibelē, Tu vēlēsies algot advokātu, tāpēc labāk arī pie ?ī seguma ielikt ?eksīti, it īpa?i, ja dodies uz valsti, kur nepārzini vietējo likumdo?anu. Interesants fakts – vai zināji, ka ir valstis, kurās vari nonāk cietumā tad, ja izmanto plastmasas maisi?u?

?

Medicīniskie izdevumi

Medicīniskajiem izdevumiem iespējams izvēlēties maksimālo limitu, kas var tikt izmaksāts par izdevumiem, iek?ūstot nelaimes gadījumā vai pēk??i saslimstot. Ta?u rūpīgi iepazīsties ar katra apdro?inātāja noteikumiem attiecībā uz medicīnisko izdevumu segumu – ja viens apdro?inātājs piedāvā tikai neatliekamo palīdzību, tad otram var būt iek?auta arī tehnisko palīglīdzek?u īre, optikas aizstā?ana, drēbju mazgā?ana pēc nelaimes gadījuma, ēdinā?ana slimnīcā, privātās slimnīcas izvēle un citi pakalpojumi. Medicīnisko izdevumu segums nodro?ina arī repatriāciju, t.i., Tevis atgādā?anu mājās, ja pēc smagas traumas vai saslim?anas esi nokavējis lidma?īnu uz mājām vai nepiecie?ami īpa?i transportē?anas apstāk?i. Medicīnisko izdevumu segums nodro?ina transportē?anu arī tad, ja noticis pats ?aunākais – veselības problēmas vai negadījums bijis letāls.

?

Nelaimes gadījumi

Nelaimes gadījumu segums sniedz naudas kompensāciju Tev vai labuma guvējam, ja nelaimes gadījuma rezultātā būs iestājusies nāve vai palieko?a invaliditāte. ?ajā segumā izmaksa tiek veikta pēc konkrētās tabulas neatkarīgi no tā, kāda un cik dārga bijusi ārstē?ana. Da?i apdro?inātāji naudas izmaksas veic arī par traumām, piemēram, lauztu kāju. Tātad – ja salauz kāju ce?ojuma laikā, medicīnisko izdevumu segums segs medicīnisko palīdzību ārvalstīs, bet par nelaimes gadījumu segumu kompensējamā summa vienkār?i tiks pārskaitīta uz Tavu kontu.

?

Bagā?a

Iedomājies situāciju – Tu dodies ce?ojumā, kurā grasies nodoties ziemas priekiem Alpos. Esi iegādājies visu nepiecie?amo inventāru – modernākās slēpes, ērtākos zābakus, modīgu kostīmu un, protams, ?iveri. Ta?u, ielidojot Francijā, lidostas darbinieki Tev pazi?o, ka bagā?a diem?ēl aizkavēsies. Situācija, maigi sakot, neapskau?ama, jo kompensācija pienākas tikai par pirmās nepiecie?amības precēm. Apdro?inot bagā?u, tiek segti zaudējumi, kas rodas, ja bagā?a tiek nozagta, nolaupīta, aizkavējas vai tiek bojāta. Ta?u ?em vērā – ziemas inventāram tiek piedāvāts atsevi??s segums!

?

Ce?ojuma pārtrauk?ana/ nokavē?ana

Lai cik ?oti Tu censtos visu prognozēt, līdz galam to izdarīt nav iespējams, un reizēm ce?ojumu nākas pārtraukt pa?ā interesantākajā brīdī. Iemesli var būt da?ādi – pēk??as veselības problēmas Tev vai kādam no ?imenes locek?iem, ārkārtas situācija darba vietā u.c. ?ādos gadījumos ce?ojumu pārtrauk?anas segums var atlīdzināt zaudējumus, kas saistīti ar ?o aspektu. Savukārt, ja grasies ce?ot ar pārsē?anos, izvēlies arī nokavēta tranzīta segumu. Tiesa gan – ?em vērā, ka attiecīgais segums būs spēkā tikai tad, ja starp lidojumiem ievērots minimālais pārsē?anās laiks. ?ie laiki ir salīdzināti arī mūsu kalkulatora noteikumu izvilkumā, bet vienas lidostas ietvaros tās parasti ir divas stundas. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Lētākie lidojumi bie?i ir ar ?oti minimāliem pārsē?anās laikiem, piemēram, uz ?ujorku pārsē?anās Oslo mēdz būt 55 minūtes, un ar ?o laika sprīdi var būt par maz, lai paspētu aizskriet līdz nākamajam reisam. ?ādos gadījumos jānoskaidro pa?as lidsabiedrības attieksme pret nokavēto reisu, lai uzzinātu, vai iespējams sa?emt kompensāciju. Gadījumos, ja pārsē?anās laiks ir nedaudz īsāks par divām stundām, piemēram, viena stunda un 55 minūtes, labāk polisi pirkt laikus un pabrīdināt brokeri – ar apdro?inātāju ir iespējams mē?ināt saska?ot iz?ēmumu, lai Tev nerastos lieki pārdzīvojumi tikai piecu minū?u dē?!

?

Ce?ojumu apdro?inā?ana senioriem

Vecumdienas ir īstais laiks, lai dotos iepazīt vēl neredzētas valstis un teritorijas. Aktīvās atpūtas vietā gan seniori parasti izvēlas nedaudz mierīgākas izklaides, ta?u tas nebūt nenozīmē, ka ?ādos gadījumos nav nepiecie?ama ce?ojumu apdro?inā?ana – svarīgi ir saprast, kādiem aspektiem nepiecie?ams pievērst īpa?u uzmanību.

Galvenā uzmanība, protams, jāpievēr? medicīnisko izdevumu segmentam, kā arī ce?ojuma pārtrauk?anai un bagā?as apdro?inā?anai.

Jārē?inās, ka senioriem paredzētā ce?ojumu apdro?inā?anas polise var izmaksāt vairāk, ta?u tam nevajadzētu atturēt no polises iegādes – izmantojot apdro?inā?anas kalkulatoru, vienmēr iespējams atrast piemērotu polisi ar izdevīgiem nosacījumiem.

?

Ce?ojumu apdro?inā?ana grūtniecēm

Ja grasies doties ce?ojumā, esot stāvoklī, noteikti izmanto speciāli grūtniecēm paredzēto segumu. Izvēloties ?o segumu, tiek segti medicīniskie izdevumi, kas radu?ies grūtniecības dē? (piemēram, akūtas grūtniecības komplikācijas).

Ta?u, pirms izvēlēties piemērotāko ce?o?anas apdro?inā?anas polisi, nepiecie?ams rūpīgi izvērtēt iespējas doties ce?ojumā, ?emot vērā gan pa?sajūtu, gan arī konsultējoties ar ārstu. Tāpat jāizvērtē, vai ce?ojuma galamēr?ī būs viss nepiecie?amais – sākot ar vietu, kur kārtīgi atpūsties un izgulēties un beidzot ar piemērotu pārtiku. Uzmanība jāpievēr? arī dro?ībai – diezin vai do?anās uz valstīm, kur iespējams iegūt da?ādas slimības, piemēram, malāriju, ir labākā ideja māmi?ai, it īpa?i ?emot vērā, ka, esot stāvoklī, vairākas vakcinācijas, kas spēj pasargāt pret eksotiskām slimībām, grūtniecības laikā nedrīkst tikt lietotas.

Vēl pirms do?anās ce?ojumā dodies pie ārsta, lai sa?emtu izzi?u, ka ce?o?anai nav nekādu medicīnisku ierobe?ojumu – ?ādu izzi?u pieprasīs teju visi apdro?inātāji. Kā arī pirms polises iegādes jāpārbauda, līdz kurai grūtniecības nedē?ai izdevumi tiks segti (?ī informācija būs redzama arī noteikumu izvilkumā ce?ojumu kalkulatorā). Ir apdro?inātāji, kuriem attiecīgais segums darbojas līdz 28. nedē?ai, bet ir arī apdro?inā?anas kompānijas, kas nodro?ina segumu līdz pat 32. nedē?ai. Svarīgi – aprē?ini grūtniecības nedē?u ne tikai ce?ojuma sākumā, bet arī tā beigās.

Cik ilgi darbojas apdro?inā?ana?

Cik at??irīgi ce?ojumi, tik at??irīgs arī to laiks – kāds dodas nelielā atpūtā uz pāris dienām, bet citam ce?ojums saistās ar vairākus mēne?us ilgu prombūtni, kas var būt saistīta gan ar atpūtu, gan darbu. Ar ko jārē?inās, dodoties ce?ojumā uz kādu noteiktu laiku?

?

Ce?ojumu apdro?inā?ana uz 1 dienu

Reizēm ce?ojums var ilgt arī tikai vienu dienu, un pirmā doma, kas ?ādos brī?os mēdz ie?auties prātā, ir – ar mani ta?u nekas slikts neatgadīsies, jo ce?ojums ilgs tikai vienu dienu. Ne?auj ?ai domai sevi apmu??ot – ce?ojumu apdro?inā?ana nepiecie?ama arī ?ādos gadījumos, turklāt tai ir kādā būtiska priek?rocība – ?emot vērā pavisam neilgo ce?o?anas periodu, Tev būs patie?ām lēta ce?ojumu apdro?inā?ana.

Ce?ojumu apdro?inā?ana uz nedē?u

Apmēram nedē?u ilgs ce?ojums ir zelta vidusce?? – ir pietiekami daudz laika atpūsties, ta?u tajā pa?ā laika nepaspēsi saskumt pēc mī?ajām mājām. Lai atrastu, kur pieejama lēta ce?ojumu apdro?inā?ana, lieti noder apdro?inā?anas kalkulators – tajā iespējams izvēlēties ne tikai nepiecie?amos segumus, bet arī termi?u, izmantojot ērtu kalendāru.

Ce?ojumu apdro?inā?ana līdz pat gadam nepārtraukta ce?ojuma

Dodoties ce?ojumā uz salīdzino?i ilgāku laiku, atbilsto?as polises piemeklē?ana prasa nedaudz at??irīgu pieeju. Pirmkārt, noteikti rūpīgi izplāno, ko Tu ce?ojuma laikā grasies darīt – sākot ar plānotajām aktivitātēm un beidzot ar transportlīdzek?u veidiem, ko grasies izmantot. Vislabākā opcija – iet cauri visiem piedāvātajiem segumiem un atzīmēt, kuri no tiem Tev nekādā gadījumā nebūs nepiecie?ami, bet visus pārējos pievieno polisei – tādējādi no lieliem izdevumiem būsi pasargāts arī tad, ja ce?ojuma laikā plāni mainīsies, un, piemēram, starp biznesa pusdienām nolemsi nodarboties ar kalnu rite?brauk?anu, lai gan sākumā neko tādu pat nebiji plānojis darīt. Tomēr vissvarīgākais ilgākos ce?ojumos ir iek?aut medicīnisko risku apdro?inā?anu, jo risks saslimt, ?emot vērā ilgsto?o ce?ojuma laiku, ir daudz lielāks.

Dodoties ilgtermi?a ce?ojumā, pieejama arī īpa?a, gadu garam ce?ojumam paredzēta apdro?inā?anas polise.

Ce?ojuma mēr?is

Ce?ojumi at??iras ne tikai pēc to ilguma, bet arī mēr?a – kādam vārds ce?ojums asociējas tikai un vienīgi ar nemitīgiem lidojumiem komandējumos un ne pārāk interesantām darba konferencēm, bet citiem, glu?i otrādi, ce?ojumi ir paredzēti tikai un vienīgi laiskai (vai, glu?i otrādi, ekstrēmai) atpūtai. Izvēlies savu ce?ojuma mēr?i un uzzini, kā labāk izvēlēties Tev piemērotāko polisi!

?

Bizness

Ja brauciena mēr?is ir biznesa darī?anas, visticamāk, ka ar aktīvu atpūtu pārāk daudz aizrauties nesanāks, ta?u ir gana daudz citu aspektu, par kuriem parūpēties. Vai esi iedomājies, kādas problēmas varētu radīt, ja, dodoties uz svarīgu konferenci, Tu pazaudētu datoru vai arī Tavs izsmalcinātais uzvalks tiktu neatgriezeniski sabojāts vai nozagts? ?ādos gadījumos jārē?inās ne tikai ar lielām neērtībām, bet arī izdevumiem, tāpēc apdro?inā?anas polisē vērts iek?aut segumu, kas sedz bagā?as nozaudē?anu, kā arī segumu izdevumiem, kas radu?ies, strādājot intelektuālu darbu.

Ne mazāk būtisks ir arī fiziskā darba segums – piemēram, ja kaut ko salauzīsi, strādājot būvobjektā, pastāv risks, ka parastā veselības apdro?inā?ana izdevumus nesegs.

Atpūta

Dodoties atpūsties, vērā ?emams ir atpūtais veids un lokācija. Pirms do?anās uz kādu eksotiskāku valsti, noteikti iepazīsties ar tās likumiem un para?ām (par to vairāk – raksta turpinājumā), ta?u lieti ?ādos gadījumos noder arī civiltiesiskās atbildības un juridiskās palīdzības segmentu iek?au?ana polisē – tādējādi, ja nejau?i būsi kādam nodarījis miesas bojājumus vai mantiskus zaudējumus un pret Tevi tiks ierosināta lieta, Tev būs nepiecie?amais atbalsts.

Uzmanību pievērs arī medicīnisko izdevumu seguma apjomam – jo eksotiskāks (un līdz ar to – arī salīdzino?i bīstamāks) ce?ojums, jo lielāku medicīnisko izdevumu segumu ieteicams izvēlēties – ja nu atgadīsies kāda nopietnāka ?ibele, vēlāk nenāksies kost pirkstos.

Pirms polises iegādes ?em vērā arī savas bagā?as saturu – ja līdzi ?emsi tikai peldkostīmu, dvie?us un pāris t-kreklus, izvēlēties bagā?as apdro?inā?anu ar pa?u lielāko segumu nav vajadzīgs (protams, ja vien Tavi t-krekli un peldkostīms nav īpa?i reti mode?i, kas maksā kaudzi naudas). Savukārt, ja bagā?ā ved ko patie?ām vērtīgu, izvēlies atbilsto?u seguma apjomu.

?imenes brauciens

Dodoties ce?ojumā ar ?imeni, pienākumu skaits aug pēc ?eometriskās progresijas principa. Bez ierastajiem “Kādu ap?ērbu ?emt līdzi?”, “Kur palikt pa nakti?”, “Ko apskatīt?”, “Vai nepiecie?ams izmainīt naudu?” utt., vēl vismaz tikpat daudz jautājumu rodas par to, kā ce?ojuma laikā parūpēties par bērniem. Mēs nespēsim palīdzēt piemērotākās pārtikas izvēlē un audzinā?anas padomos, bet, runājot par apdro?inā?anas polisi, ?em vērā, ka izdevīgāk un vienkār?āk ?ādos gadījumos ir iegādāties polisi grupai vai ?imenei.Turklāt, ja polises pirksi visiem reizē, iespējams, sa?emsi atlaidi – tā ir vairāku apdro?inātāju pielietota prakse, un ?ī iemesla dē? mūsu kalkulatorā polisi vienlaicīgi iespējams iegādāties 5 cilvēkiem. Ja ?imenes locek?u ir vairāk, vari aizpildīt īpa?as apdro?inā?anas pieteikumu, un mūsu speciālists atradīs piemērotāko risinājumu!

Aktīvā atpūta

Ja Tev atva?inājumā galvenais mēr?is ir izjust adrenalīna pieplū?anu savās asinīs un viss, ko Tu vēlies, ir traukties no kalna, sērfot atklātos ūde?os vai izjust brīvo kritienu, mums viss ir skaidrs – Tu dzīvi tver ar vērienu. Lieliski – tie, kas neriskē, nevinnē, tomēr, kā jau iespējams noprast pēc ?ī teiciena, aktīvā atpūta iet roku rokā arī ar paaugstinātu risku. Pla?i pārstāvēts ir uzskats, ka ce?ojumu apdro?inā?anas polise par visu ta?u parūpēsies, tomēr tā nebūs, ja iegūsi traumu, nodarbojoties ar kādu no sportiskajām aktivitātēm. Iedomājies – Tu esi devies atpūsties uz eksotisko Maroku, un pēk??i rodas lieliska iespēja izmē?ināt vietējās pludmales vi??us. Silta saule, lieli vi??i, perfekta temperatūra, nepiecie?amais aprīkojums tepat blakus – ko vēl gaidīt? Ta?u viena neveiksmīga kustība, un pēc neveiksmīgas piezemē?anās saproti, ka pa?a spēkiem tikt krastā neizdosies. Viss pēc tam notiku?ais paskrien gar acīm zibens ātrumā, bet fakts ir tāds, ka atrodies slimnīcā, kāja ir ?ipsī, bet kakls – fiksatorā. Par laimi, uzzini, ka viss līdz kāzām sadzīs, ta?u, kad ieraugi izdevumu ?eku, otro reizi dienas laikā piedzīvo ?oku. Un tad nāk tre?ais ?oka vilnis, uzzinot, ka par visu būs nepiecie?ams maksāt pa?am.

No ?ādām situācijām izvairīties iespējams divos veidos:

 • Izvairīties no aktīvas atpūtas ce?ojumu laikā;
 • Iegādājoties ce?ojumu apdro?inā?anas polisi, kurā ietverts aktīvās atpūtas risks.

Pie?emot, ka pie raksta, kā iegādāties ce?ojuma apdro?inā?anas polisi aktīvai atpūtai, neesi nonācis nejau?i, otrais variants ir Tava vienīgā opcija. Ta?u ?em vērā – atsevi??i tiek izdalīti segumi aktīvai atpūtai, ziemas aktivitātēm, golfam, ekstrēmajam sportam, amatieru sportam un profesionālajam sportam. Izvēlies piemērotāko segumu un esi dro?s!

“Mugursomu ce?o?ana”

Ce?otāji – ”mugursomnieki” ir īpa?a ce?otāju kategorija – ?ie cilvēki ce?ā dodas tikai ar pa?u svarīgāko, parasti nezinot, pēc cik ilga laika sanāks atgriezties mājās un da?kārt – arī to, kurp ce?ojums vedīs. Ta?u. izvēloties ?ādu ce?o?anas veidu, jā?em vērā vairāki ieteikumi. Lasi tālāk un uzzini vairāk!

?

Neaizmirsti par vakcinācijām

Ja grasies doties uz kādu eksotisku valsti, neaizmirsti pārliecināties, vai, tajā atrodoties, nav nepiecie?amas vakcinācijas vai medikamenti, lai izsargātos no da?ādām veselības problēmām.

Vai Tev nepiecie?ama vīza?

Kā jau noteikti to zini, ne visās valstīs iespējams iek?ūt, robe?sargam vai lidostas darbiniekam uzrādot savu pasi vai eID karti. Ja nepiecie?ama vīza, ?em vērā, ka, dodoties pēc tās pāris dienas pirms ce?ojuma, nekas, visticamāk, neizdosies, tāpēc vienmēr sāc vīzu izgatavo?anas procesu laicīgi.

Un kā ar apdro?inā?anu?

“Mugursomu ce?o?ana” ir ?oti aizraujo?a un neprognozējama, un līdz ar to – arī relatīvi bīstamāka. Parasti ?āda veida ce?ojumi izce?as ar savu spontanitāti – nav zināms nedz ce?ojuma galamēr?is, nedz laiks, kuru pavadīsi, ar ce?asomu mugurā iepazīstot jaunas valstis un kultūras.

Kā rāda dati, “mugursomu ce?o?anu” visbie?āk izmanto gados jaunāki cilvēki, un ce?ojuma ilgums lielākoties pārsniedz 30 dienu periodu, bet da?kārt ce?ojums mēdz ieilgt pat vairāku mēne?u vai gada garumā. Visbie?āk ?ādi ce?ojumi norisinās vairāku valstu teritorijās, tāpēc ir īpa?i svarīgi būt pasargātam pret da?ādiem nepatīkamiem pārsteigumiem.

Ja arī Tu esi sakravājis savu ce?asomu un tuvāko nākotni grasies pavadīt, dodoties pa Tev vairāk vai mazāk nezināmiem ce?iem un takām ārpus mūsu valsts robe?ām, noteikti neaizmirsti par ce?ojumu apdro?inā?anas polisi. īpa?i svarīgi ?ādos gadījumos ir apdro?ināt bagā?u laikā, kad tā atrodas pie Tevis (lielākoties apdro?inātāji iek?auj segumu bagā?ai situācijām, kad tā atrodas pie pārvadātāja (lidsabiedrības)) – kā nekā Tava mugursoma ?ādos ce?ojumos pa lielam ir viss, kas Tev pieder. Tu ta?u nevēlies attapties, piemēram, kādā Dienvidāzijas pilsēti?ā bez savas mugursomas, maka un jebkādas palīdzības, vai ne? ?emot vērā, ka ?ādos ce?ojumos nereti tiek apskatītas arī da?ādas eksotiskas valstis, liela nozīme ir civiltiesiskās atbildības un juridiskās palīdzības segumam. Savukārt, ja grasies nodarboties ar aktīvu atpūtu vai kādu ekstrēmu sporta veidu, noteikti polisē iek?auj arī ?o segumu.

Cik maksā ce?ojumu apdro?inā?ana?

Dodoties ce?ojumā, izdevumu netrūkst – sākot ar transporta izdevumiem un beidzot ar gardām maltītēm galamēr?ī. Ce?ojumu apdro?inā?ana reizēm tiek uztverta kā lieki papildus izdevumi, ta?u, izvēloties tie?i Tavam ce?ojumam piemērotu apdro?inā?anu, tās cena noteikti nebūs iemesls, kāpēc no tās atteikties.?

Lētākā ce?ojumu apdro?inā?ana

Vai lētākā ce?ojumu apdro?inā?ana ir piemērotākā izvēle? Atbilde uz ?o jautājumu nav viennozīmīga – jā?em vērā, ka ce?ojumi ir ?oti, ?oti da?ādi. Tā, piemēram, ja dosies pāris dienu atpūtā uz kādu no tuvējās kaimi?valsts SPA kūrortu, aktīvās atpūtas vai fiziskā darba seguma iek?au?ana ir tikpat lieka kā ziemas zābaki Puertoriko. Savukārt, ja situācija ir glu?i pretēja un grasies baudīt ekstrēmu atpūtu, ar lētāko polisi noteikti nebūs līdzēts.

Izdevīgākā ce?ojumu apdro?inā?ana

Frāze “izdevīgākā ce?ojumu apdro?inā?ana” ir gana populārs atslēgvārds, ko pirms ce?ojuma savās meklētājprogrammās raksta ce?otgribētāji. Ta?u, lai atrastu izdevīgāko ce?ojumu polisi, būs nepiecie?ams ieguldīt nedaudz laika. Neuztraucies – patie?ām nedaudz, ja ievērosi ?os ?etrus so?us!

 1. Piefiksē plānoto darbību sarakstu – ko ce?ojuma laikā Tu grasies darīt, un cik ilgs būs ce?ojums? Kurp Tu grasies doties? No ?iem aspektiem ir atkarīgs tas, cik liela (vai maza) būs Tavas apdro?inā?anas polises cena;
 2. Izmanto apdro?inā?anas kalkulatoru, lai atrastu piemērotāko piedāvājumu – lai ar iepriek?ējā solī iegūto informāciju nevajadzētu doties no viena apdro?inātāju biroja uz citu, ievadi datus kalkulatorā – tas Tev neprasīs vairāk par pāris minūtēm;
 3. Salīdzini visus piedāvājumus – atceries, ka lētākais ne vienmēr ir labākais, tāpēc pirms, Tavuprāt, izdevīgākās polises iegādes salīdzini visus piedāvājumus, ?emot vērā gan cenu, gan polises nosacījumus;
 4. Iepazīsties ar līgumu – kad Tev ??iet, ka esi atradis perfekto apdro?inā?anu tie?i Tavam ce?ojumam, nesteidzies ar pogas “Pirkt!” nospie?anu. Lai iepazītos ar visiem nosacījumiem un izvairītos no pēk??iem pārsteigumiem, rūpīgi izlasi konkrētās polises līgumu.

Ja ievērosi ?os ?etrus so?us, izdevīgākā ce?ojumu apdro?inā?ana būs Tavā kabatā jau pēc pavisam neilga laika!

Cik daudz Tu ietaupi, iegādājoties ce?ojumu apdro?inā?anu?

Problēma

Ko sedz apdro?inātājs?

Potenciālais ietaupījums

Ieteikumi

Pazudusi/ aizkavējusies bagā?a

Izdevumus, kas radu?ies, ja bagā?a ir nozagta, nolaupīta, aizkavējas vai ir bojāta

300 līdz 1600 eiro

Vienmēr izveido sarakstu, kurā ietverta informācija par bagā?ā eso?ajiem piederumiem; obligāti saglabā visu pirkumu ?ekus; neliec re?istrētajā bagā?ā vērtslietas, naudu, spogu?kameru u.tml. lietas!

Aizkavējies lidojums

Izdevumus, ko rada aizkavējies regulārais reiss

?

Pievērs uzmanību līguma nosacījumiem (pēc cik ilgas aizkavē?anās tiek izmaksāta atlīdzība)

Ce?ojuma atcel?ana

Ce?ojuma nenotik?anu vai pārtrauk?anu

300 līdz 1900 eiro

Pievērs uzmanību līguma nosacījumiem!

Veselības problēmas

Izdevumus, kas radu?ies akūtas saslim?anas vai nelaimes gadījuma rezultātā

Līdz pat 600 000 eiro

Noteikti norādi, ja ce?ojumā grasies nodarboties ar aktīvo atpūtu vai fizisku darbu – ja traumu gūsi ?ādā veidā, atlīdzību sa?emsi tikai tad, ja polisē būs iek?auts attiecīgais segums!

Nodarīti zaudējumi tre?ajai personai

Izdevumus, kas neapzināti nodarīti tre?ajai personai (miesas bojājumi, mantiskie zaudējumi)

Līdz pat vairāk nekā 100000 eiro

Pirms do?anās uz konkrēto galamēr?i, iepazīsties ar ?īs valsts likumdo?anu un para?ām!

Ce?o?ana ar mājdzīvniekiem

Vai Tev ir uzticams mājdzīvnieks, kur? Tev blakus ir vienmēr un bez kura nav iedomājams arī ce?ojums? ?em vērā zemāk eso?os ieteikumus, lai ce?ojums būtu patīkams gan Tev, gan Tavam mīlulim!

Eiropas Savienībā su?iem, ka?iem un seskiem – vienoti likumi

Do?anās ce?ojumā ar savu suni, ka?i vai sesku Eiropas Savienības ietvaros ir relatīvi vienkār?a, jo to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 576/2013. Bet, ja grasies pārvadāt citus dzīvniekus (?ūskas, rāpu?us, grauzējus, abiniekus u.c.), Tev jā?em vērā konkrētās valsts likumdo?ana, jo vienotas regulas ?o dzīvnieku pārvadā?anā nav.

Jaunākajiem mīlu?iem – savi noteikumi

Savukārt, ja mīlulis, kuru vēlies pārvadāt, ir pavisam jauns (līdz 4 mēne?iem), uz to var attiekties konkrēti katras valsts diktēti noteikumi. Vairāk informācijas par ?o aspektu atradīsi ag亚游平台?ajā vietnē (informācija pieejama ang?u valodā!)

Kā ar pārvadā?anu?

Par to, kādā būrītī dzīvnieku iespējams pārvadāt un cik Tev par to nāksies piemaksāt, vairāk uzzināsi pie konkrētā pārvadātāja, tāpēc vienmēr rūpīgi iepazīsties ar visiem bagā?as pārvadā?anas noteikumiem, bet, ja kaut kas tomēr ir neskaidrs, sazinies ar pārvadātāju!

Bez dokumentiem – nekā

Tāpat kā cilvēkam, arī mīlulim, dodoties ce?ojumā, nepiecie?ama pa?am sava pase, turklāt vēl vajadzīga arī:

 • Identifikācija – zemādas mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums;
 • Vakcinācija pret trakumsērgu (tā tiek veikta, ja dzīvnieks ir vismaz 12 nedē?as vecs, kā arī ce?ojumā var doties, ja vakcinācija veikta vismaz 21 dienu iepriek?);
 • Attārpo?ana – ja ar suni grasies doties uz Somiju, īriju, Lielbritāniju vai Maltu, vi?am jābūt attārpotam no lente?iem (ne mazāk kā diennakti un ne vairāk kā 120 stundas pirms iece?o?anas, un par attiecīgo procedūru jābūt ierakstam dzīvnieka pasē);
 • Trakumsērgas antivielu līme?a noteik?anas tests – lielā da?ā valstu pirms iebrauk?anas jāuzrāda arī ?āda testa rezultāti (par to vairāk iespējams uzzināt ag亚游平台Latvijas Vēstne?a portālā.

Ce?ojums ar transportlīdzekli

Vai Tu esi no cilvēkiem, kur? mīl pa?auties pats uz sevi, un arī ce?ojumā dodies nevis ar lidma?īnu vai ku?i, bet savu transportlīdzekli? Ieskaties, ko ?emt vērā, ja atbilsti ?im aprakstam!

?

Ce?ojums ar automa?īnu

Automa?īnas pārbaude

Lai ce?ojuma laikā automa?īna Tevi nepieviltu, pirms do?anās ce?ā noteikti nepiecie?ams pārbaudīt braucamrīka tehnisko stāvokli. Neatliec to uz pēdējo dienu pirms ce?ojuma sākuma – ja atklāsies, ka automa?īnai ir kāds nopietnāks defekts, labo?ana var aiz?emt vairākas dienas.?

Neaizmirsti par instrumentiem un aptieci?u

Ja ce?ā atgadīsies kāda ?ibele, lieti noderēs instrumentu komplekts. Ja arī Tev tāds līdzi ir vienmēr, tomēr pārbaudi, vai kāda uzgrie??u atslēga nav noklīdusi. Kā arī – ce?ojumā streikot mēdz ne tikai transportlīdzeklis, bet arī organisms, tāpēc neaizmirsti pārbaudīt, vai aptieci?ā joprojām ir viss nepiecie?amais, kā arī pa?em līdzi pretsāpju zāles, zāles pret galvassāpēm un vēdersāpēm.

Ko ?emt līdzi?

Uz ?o jautājumu atbildēt Tev nāksies obligāti. Vairāk nepiecie?ams koncentrēties uz ce?otāju ap?ērbu izvēli, kā arī nepiecie?amo inventāru, bet par pārtiku iespringt nav tik ?oti nepiecie?ams, ?emot vērā, ka vietu, kur ieturēties, pa ce?am iespējams atrast vienmēr (protams, iz?emot gadījumus, ja ce?ojums ieplānots kādā pavisam eksotiskā lokācijā). Ta?u parūpējieties, lai auto vienmēr būtu pieejams dzeramais ūdens.

Jāatceras, ka labāk pa?emt līdzi arī izdrukātu OCTA polisi, jo ārpus Latvijas ne vienmēr policijai būs pieeja Latvijas datubāzēm. Pie kam, ja kas atgadīsies, zināsi, kur apdro?ināta Tava civiltiesiskā atbildība. Savukārt, ja Tev ir KASKO polise, kas darbojas Eiropā, pa?em līdzi arī to – ja notiks kāda ?ibele, zināsi, kam zvanīt. Ja tavā KASKO iek?auta palīdzība uz ce?a, atceries, ka vari to izmantot arī ārzemēs. Apdro?inā?ana var segt gan degvielas pieve?anu, ja tā beigusies uz auto bā?a, gan auto “atgrie?anu pie dzīvības”, ja nosēdies akumulators. KASKO var segt arī auto evakuāciju līdz tuvākajam servisam, ja ma?īna attiekusies kustēt no vietas, kā arī taksi uz viesnīcu/ servisu un nak??o?anas izdevumus, ja ma?īnai servisā nāksies pavadīt nedaudz vairāk laika. Arī KASKO Tev var palīdzēt ce?ojumā, ja vien zināsi, kam pazvanīt, tāpēc – vienmēr pa?em līdzi polisi!

Iepazīsties ar ce?u satiksmes noteikumiem

Ce?u satiksmes noteikumi katrā valstī ir at??irīgi – ja vienā valstī dro?i vari traukties ar ātrumu 150 vai vairāk kilometri stundā, tad citā par ?ādu pārvieto?anās ātrumu iespējams sa?emt pamatīgu sodu. Interesants fakts – vai zināji, ka Spānijā tiem automa?īnu vadītajiem, kam nepiecie?amas brilles vai kontaktlēcas, automa?īnā jābūt vēl vienam bri??u/ kontaktlēcu pārim?

?

Ce?ojums ar motociklu

Ja esi nolēmis doties ce?ojumā, sē?ot uz motocikla, ?em vērā, ka Tev nepiecie?ama speciāla apdro?inā?ana, tāpēc sazinies ar mums, lai to iegūtu. Ta?u ko vēl vajadzētu zināt, ce?ojot ar motociklu?

Sastādi plānu un padalies ar to tuviniekiem

Dodoties tūksto?iem kilometru garā ce?ojumā vienatnē un pa?aujoties tikai uz savu dzelzs rumaku, var atgadīties da?ādas ?ibeles – sākot ar neveiksmīgu kritienu un beidzot ar zādzību. Lai Tu un galvenokārt – Tavi tuvākie – justos dro?i, sastādi ce?ojuma plānu, atrunājot, ka katru reizi, nonākot pie nākamā galamēr?a, Tu ar vi?iem sazināsies. Tādējādi, ja kaut kas atgadīsies, būs zināma vismaz aptuvena Tava atra?anās vieta.

ūdens, ūdens un vēlreiz – ūdens

Galvassāpes, nespēks, musku?u sāpes un pat sama?as zaudē?ana – ar ?ādām nera?ām saskarties, traucoties ar motociklu, varētu būt diezgan bīstami. Bet, ja neuz?emsi pietiekami daudz ūdens, visas no ?īm problēmām Tevi var piemeklēt. Lai tā nenotiktu, regulāri padzeries, kā arī atceries – ja izjūti slāpes, bez padzer?anās pauzes esi izticis pārāk ilgi. Bet, ja katrā padzer?anās reizē negribi iepauzēt ce?ojumu, iegādājies mugursomu, kurā ir ??idruma uzpildī?anas sistēma ar caurulīti.

Pārbaudi braucamrīku regulāri

Tā kā no motocikla stāvok?a atkarīgs ne tikai ce?ojums, bet arī Tava dro?ība, regulāri pārbaudi, vai Tavam dzelzs sabiedrotajam nekas nav atgadījies – sākot ar riepu stāvokli un beidzot ar degvielas un e??as līmeni.

?

Izvēlies pareizo aprīkojumu

Braucot ar motociklu vairākas stundas pēc kārtas, motora rūko?a un vēja svilpo?ana vairs ne??iet tik romantiska, kā tas tiek attēlots filmās. Ar to gan iespējams tikt galā pavisam vienkār?i – pa?emot līdzi ausu aizbā??us. Vēl viena problēma, ar kuru iespējams saskarties, dodoties ce?ojumā ar motociklu – aukstums vai, glu?i pretēji, pārāk liels karstums. Ar to iespējams tikt galā pavisam ātri un vienkār?i – izvēloties piemērotu apak?ve?u. Profesionāla sildo?ā apak?ve?a palīdzēs ziemas spelgonī, savukārt apak?ve?a ar Coolmax tehnolo?iju ?aus novadīt sviedrus no ?erme?a. Un, protams, neaizmirsti par atbilsto?u ?iveri un aizsargap?ērbu – pretējā gadījumā Tu riskē ne tikai ar smagām traumām, bet arī dzīvību.

?

Ce?ojums ar velosipēdu

Izvērtē savu fizisko kondīciju

Lai gan arī motocikla un automa?īnas vadī?ana vairāku stundu garumā ir visai nogurdino?a un pieprasa zināmu izturību, ar velosipēdu viss ir vēl sare??ītāk – braucamrīku, līdzi pa?emtās lietas un Tevi pa?u uz priek?u virzīs nevis motors, bet gan Tu pats. Tāpēc pirms ce?ojuma rūpīgi izvērtē savas iespējas veikt plānoto ce?ojumu, kā arī sastādi reālistisku plānu.

?em līdzi tikai pa?u svarīgāko

Atceries, ka katram liekajam kilogramam, ko pa?emsi līdzi, būs nepiecie?ams Tavs spēks, lai to dabūtu uz priek?u, tāpēc iemī?otāko grāmatu vai izejamās drēbes ?oreiz atstāj skapī.

Neaizmirsti par rezerves kameru un citiem piederumiem

Vai var būt kas ?aunāks kā pārāk smaga soma? Jā – saplīsusi riepas kamera uz ce?a nekurienes vidū, kur līdz tuvākajai apdzīvotajai vietai ir vairāki desmiti kilometru. Lai būtu gatavs ?ādai situācijai, noteikti pa?em līdzi rezerves kameru, kā arī ielāpu komplektu un pumpi. Tiesa – pēc iespējas nelielāku un vieglāku. Un, protams – nekur bez atstarotājiem un piemērota apgaismojuma.

Ta?u, neatkarīgi no tā, ar kādu transportlīdzekli grasies doties ce?ojumā, norādi to savā apdro?inā?anas polisē!

Apdro?inā?ana, braucot aktīvajā atpūtā

Slēpo?ana / snovbords

Svaigs gaiss, pla?ums visapkārt, dabas varenība un adrenalīns – perfekta kombinācija, vai ne? Ja piekrīti un pats regulāri dodies uz kalniem, lai slēpotu vai snovotu, izvēloties ce?ojumu apdro?inā?anas polisi, atzīmē tajā segumu “Ziemas aktivitātes” – tādā gadījumā atlīdzību par medicīniskajiem izdevumiem sa?emsi arī tad, ja tie būs radu?ies, nodarbojoties ar ?iem sporta veidiem. Turklāt atsevi??i apdro?inātāji polisē piedāvā iek?auj papildus segumu, piemēram, tra?u slēg?anas apdro?inā?anu, segumu inventāram u.c., tādējādi Tu varēsi domāt tikai un vienīgi par to, kā ātrāk (vai skaistāk) tikt lejā no kalna.

Golfs

Tā vien ??iet, ka, spēlējot ?o visnota? rāmo un d?entlme?u iecienīto spēli, nekas ta?u nevarētu atgadīties, vai ne? Lēnāk pār tiltu – “pateicoties” lielajam un koncentrētajam spēkam, kas jāiegulda tālo sitienu izpildī?anā, atsevi??as ?erme?a da?as sa?em īslaicīgu, ta?u ?oti lielu slodzi, kas da?kārt rezultējas traumās. Un, ja traumu būsi ieguvis, nodarbojoties ar golfu, bet polisē nebūsi norādījis, ka nodarbosies ar ?o sporta veidu, ar izdevumiem var nākties tikt galā pa?am. Turklāt golfa segumam ir vēl kāda priek?rocība – atsevi??i apdro?inātāji zem ?ī seguma ietver arī inventāra apdro?inā?anu un citus apak?segumus.

Ekstrēmie sporta veidi

Ja reiz tiek piedāvāts apdro?inā?anas segums golfam, būtu nelo?iski, ja tāds nebūtu ekstrēmajiem sporta veidiem, vai ne? Nodarbojoties ar ?ādiem sporta veidiem, nereti tiek izmantots arī dārgs aprīkojums, tāpēc, papildus ?eksī?a ielik?anai pie seguma “ekstrēmie sporta veidi”, noteikti izvēlies arī atbilsto?āko apdro?inā?anas piedāvājumu bagā?ai – Tu ta?u nevēlies, lai ce?ojums beigtos nesācies, piemēram, nozaudētas bagā?as dē?.

Ce?o?ana uz konkrētām valstīm

Bie?i vien, dodoties uz ārzemēm, ievācam da?ādu informāciju par to, ko attiecīgajā re?ionā vērts apskatīt, cik daudz naudas nepiecie?ams ?emt līdzi utt. Ta?u nereti tiek piemirsts iepazīties ar attiecīgās valsts dro?ības stāvokli un nacionālajām īpatnībām, tāpēc esam izveidoju?i tabulu, kurā atradīsi informāciju par vairākiem populāriem galamēr?iem un to īpatnībām, kuras, iespējams, paslīdēju?as garām nemanītas.

Valsts

Kas jā?em vērā?

Ieteikums

Amerikas Savienotās Valstis

No jūnija līdz novembrim piekrastes re?ionus var skart viesu?vētras, savukārt ziemā – sniega vētras.

?

Kop? 2017. gada 26. oktobra tiek veikta pastiprināta pasa?ieru un bagā?u kontrole.

?

Ce?o?ana ?tatos, kas robe?ojas ar Meksiku, var būt bīstama, jo tajos ir salīdzino?i augstāks noziedzības līmenis.

?

Atsevi??ās ASV teritorijās ir paaugstināti Zika vīrusa draudi.

Pirms do?anās uz ASV, rūpīgi iepazīsties ar laika prognozēm, lai noskaidrotu, vai ?ajā laikā nav paaugstināts risks saskarties ar ekstrēmiem laikapstāk?iem, kā arī iepazīsties ar bagā?as noteikumiem!

Apvienotie Arābu Emirāti

AAE ir pārtrauku?i diplomātiskās attiecības ar Kataru, un par Kataras slavinā?anu vai atbalsta pau?anu tai vari iedzīvoties naudas vai cietumsodā.

?

Neprecētu pāru tuvība tiek nosodīta – par to var pienākties apcietinājums vai deportācija.

?

Da?ai medikamentu pirms ieve?anas AAE nepiecie?ams uzrādīt izzi?u, kurā paskaidrots, kāpēc un cik daudz zā?u tiek ievests. ?ai izzi?ai, protams, jābūt ang?u valodā.

?

AAE ir aizliegtas elektroniskās cigaretes, lamā?anās un nepiedienīgu ?estu rādī?ana.

?

Valdības ēkas un militārus objektus fotografēt aizliegts (arī cilvēkus fotografēt aizliegts, ja nav sa?emta vi?u piekri?ana).

?

Ierakstī?anas ierī?u, profesionālu fotokameru un video kameru, kā arī radio raidītāju un satelīta telefonu izmanto?anai var būt nepiecie?ama lieto?anas licence.

Pirms dodies uz AAE, rūpīgi iepazīsties ar visu pieejamo informāciju gan internetā, gan no pazi?ām un draugiem, kā arī izvēlies patie?ām kvalitatīvu apdro?inā?anas polisi.

Austrālija

?ajā valstī da?ādas sezonālas dabas stihijas (vētras, me?a ugunsgrēki, putek?u vētras u.c.) ir ikdiena.

?

Daudzviet sastopami da?ādi dzīvnieki, kas var radīt draudus veselībai (zirnek?i, ?ūskas u.c.)

Pirms do?anās uz Austrāliju iepazīsties ar laika prognozēm.

Austrija

Ce?ojot ar personīgo transportlīdzekli, nepiecie?ams iegādāties vinjeti, kas tiek līmēta automa?īnas priek?ējā stiklā, lai varētu pārvietoties pa automa?istrālēm un “S” ce?iem. Tā apliecina, ka samaksāts ce?u nodoklis. Vinjetes tiek pārdotas DUS robe???ēr?o?anas punktos.

Ja pa Austriju pārvietosies ar personīgu vai īrētu transportlīdzekli, pārbaudi, vai nāksies pārvietoties pa automa?istrālēm vai “S” ce?iem.

Brazīlija

Riode?aneiro, Sanpaulu un citās Brazīlijas pilsētās regulāri notiek da?ādi protesti, kuri var k?ūt nekontrolēti, apdraudot veselību un liekot aizkavēties sabiedriskajam transportam.

?

Augsts noziedzības līmenis, it īpa?i karnevālu un festivālu laikā, kā arī pirms ?iem pasākumiem.

?

Narkotisko vielu lieto?ana, ieve?ana, glabā?ana var rezultēties ?oti smagos sodos.

?

Brazīlijā ir paaugstināts risks saslimt ar Zika vīrusu un da?ādām drud?a formām.

Neapmeklē ap?aubāmus rajonus, kā arī rūpīgi glabā savas personīgās lietas. Iepazīsties ar informāciju par tuvākajā laikā plānotajām protesta akcijām un pasākumiem.

Dānija

Norrebro rajonā nereti notiek sadursmes starp vietējiem iedzīvotājiem un imigrantiem, apdraudot tur eso?ās personas.

Nedodies uz Norrebro, kā arī citiem rajoniem, kur iespējami konflikti.

ē?ipte

Daudzviet norisinās protesti, kas var izvērsties vardarbīgi.

?

Pateicoties ē?iptē eso?ajiem konservatīvajiem uzskatiem, sievietēm vajadzētu izvairīties no izaicino?a ap?ērba valkā?anas.

Iepazīsties ar ē?iptes kultūras normām.

Francija

2017. gada janvārī spēkā stājās Gaisa kvalitātes sertifikāts, Lai, piemēram, Parīzē pārvietotos darba dienās no 8:00 līdz 20:00, nepiecie?ams sertifikāts, ko iespējams noformēt ?ajā mājaslapā.

Valdības izveidotā aplikācija SAIP lietotājiem zi?o par da?ādiem draudiem – sākot ar vētrām un beidzot ar kiberuzbrukumiem.

Grie?ija

Da?ādi banku pakalpojumi, piemēram, naudas iz?em?ana no bankomāta vai norē?inā?anās ar norē?inu karti, jebkurā brīdī var tikt ierobe?ota.

?

Streiku dē? var rasties sabiedriskā transporta sastrēgumi, kā arī prāmju kustība.

Dodoties uz kādu lokāciju streiku laikā, ieplāno zināmu laika rezervi.

Gruzija

Iece?o?ana Abhāzijā un Chinvali re?ionā/ Dienvidosetijā no Krievijas ir krimināli sodāma, savukārt teritorijās, kur 2008 gadā notika militāras sadursmes starp Krieviju un Gruziju, var atrasties ne?āvu?i lādi?i.

Nedodies uz vietām, kur norisināju?ās sadursmes starp Krieviju un Gruziju.

Indija

Sievietēm nav ieteicams ce?ot vienatnē – pēdējā laikā ?ajā valstī biju?i vairāki uzbrukumi rietumu sievietēm.

Nepiecie?ams ievērot Indijai raksturīgo ?ērb?anās kultūru.

Islande

Islande ir vulkāniski un seismiski aktīva zona.

Iepazīsties ar informāciju ?ajā mājaslapā.

Itālija

Itālijā nereti norisinās zemestrīces.

Ielūkojies ?ajā mājaslapā, lai uzzinātu par iespējamajiem draudiem.

Izraēla

īpa?i bīstams ?obrīd ir Gazas sektors. Tāpat ieteicams atturēties no ce?o?anas uz Austrumjeruzalemi un pierobe?as joslām ar Sīriju un Libānu, ?emot vērā dro?ības draudus.

Iece?ojot Izraēlā, robe?sargi var pastiprināt interesēties par ce?ojuma mēr?i.

Nedodies uz teritorijām, kurās ir paaugstināts bīstamības līmenis.

Japāna

Dabas katastrofas Japānā diem?ēl nav retums – ?eit regulāri notiek gan zemestrīces, gan taifūni un cunami, kā arī vulkānu izvirdumi.

Narkotisko vielu transportē?ana, lieto?ana un glabā?ana tiek bargi sodīta.

Da?ādu medikamentu ieve?ana ir ierobe?ota.

Izmanto aplikāciju Safety tips, kur atrodami tuvākie evakuē?anās centri zemestrī?u un cunami gadījumos.

Izmanto aplikāciju Yurekuru, kas brīdina par tuvojo?os zemestrīci.

?īna

Vairāki ?īnas re?ioni atrodas seismiskajā zonā, līdz ar to pastāv da?ādu dabas stihiju iespējamība.

Narkotisko vielu ieve?ana var tikt sodīta pat ar nāvessodu.

Ce?otājiem, kuru vecums pārsniedz 16 gadus, vienmēr līdzi jā?em pase, bet tuvākajā policijas iecirknī pēc iera?anās jāre?istrē sava atra?anās vieta (dzīvojot viesnīcā, re?istrē?anu veiks viesnīcas darbinieks).

?īnā ir augsts gaisa piesār?ojuma līmenis, kas var izraisīt da?ādas elpce?u veselības problēmas. Ja piesār?ojuma līmenis ir īpa?i augsts, var tikt ierobe?ota ce?u satiksme, kā arī avio pārlidojumi.

Regulāri iepazīsties ar laika prognozēm, kā arī vienmēr ?em līdzi savu pasi.

Krievija

Vairākās Krievijas pilsētās tiek zagtas citu valstu automa?īnu numurzīmes, lai pēc tam par to atgrie?anu sa?emtu atlīdzību.

Virknē Krievijas teritoriju joprojām ir paaugstināti dro?ības riski, jo tajos norisinās da?ādi konflikti.

Automa?īnu novieto tikai labi apsargātos stāvlaukumos.

Polija

Par atsevi??u autoce?u izmanto?anu Polijā ir jāmaksā. To iespējams izdarīt, iebraucot maksas ce?a posmā, vai arī ?ajā saitē.

Spānija

Katalonijā, ?emot vērā politisko situāciju, pastāv draudi vispārējai dro?ībai.

Izvairies no vietām, kur norisinās protesti.

Taizeme

Par kara?a un tā ?imenes kritizē?anu iespējams nonākt cietumā uz laiku līdz pat 15 gadiem.

Par narkotisko vielu transportē?anu, lieto?anu un glabā?anu iespējams sa?emt pat nāvessodu.

Taizemē nedrīkst ievest, kā arī lietot elektroniskās cigaretes – par ?ādu pārkāpumu draud vairāku gadu ieslodzījums.

Taizemei raksturīgi bie?i ce?u satiksmes negadījumu, un nereti tajos ir arī bojāgāju?ie.

Līdzi vienmēr jābūt pasei.

Noteikti izvairies no transportlīdzek?u vadī?anas, kā arī, lai kurp Tu dotos, līdzi ?em pasi.

Vācija

Masu pasākumos var tikt pārbaudītas personu identitātes, tāpēc vienmēr līdzi jābūt personu apliecino?am dokumentam.

Uz robe?as var nākties saskarties ar pastiprinātu robe?kontroli, kas attiecīgi aiz?ems arī vairāk laika.

Iebrauk?anai “Tīrās vides zonā” nepiecie?ama attiecīga uzlīme (to iespējams pasūtīt ag亚游平台?eit).

Līdzi vienmēr ?em personu apliecino?u dokumentu.

?em vērā – ?ī ir samērā virspusīga informācija ar pa?iem svarīgākajiem noteikumiem, turklāt situācija valstī var mainīties atkarībā no laikapstāk?iem, kā arī politiskajiem notikumiem. ?ī iemeslā dē? pirms ce?o?anas apmeklē Latvijas Republikas ārlietu ministrijas mājaslapu, kur pieejama detalizēta informācija par katrā valstī eso?ajiem draudiem, vīzu un iece?o?anas at?auju nepiecie?amību, kontaktiem problēmu gadījumā u.c. ?oti noderīgu informāciju!

Ieteikumi tak?u izmanto?anai ce?ojuma laikā

Ja vien ce?ojumā nedodies ar privātu transportlīdzekli, pastāv ?oti liela iespējamība, ka kādā brīdī izmantosi tak?a pakalpojumus. Ta?u, lai Tu justos dro?i un no tak?a izkāptu ar tām pa?ām lietām, kurām iekāpi, kā arī pārāk neiedragātu ce?ojumam atvēlēto bud?etu, esam Tev sagatavoju?i septi?us padomus, kurus ievērojot, ce?o?ana ar taksi būs daudz dro?āka un izdevīgāka!

Painteresējies par cenām

Lai brauciens nebeigtos ar to, ka par to nākas maksāt tre?da?u no ce?ojumam atvēlētā bud?eta, pirms tam painteresējies, kāda ir vidējā samaksa par tak?a pakalpojumiem attiecīgajā re?ionā. To vari pajautāt gan viesnīcas darbiniekiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan, protams, visu zino?ajai “Google”.

Izmanto tikai licencētu taksometru pakalpojumus

Ja uzskati, ka no?ert pirmo taksi uz ielas ta?u ir daudz ērtāk, nekā atrast kādas uzticamas kompānijas numuru, sazvanīt to un gaidīt, kamēr taksis ieradīsies, Tev ir zināma taisnība. Ta?u – ne vienmēr ērtībai jābūt prioritātei. ?ādos gadījumos diem?ēl ievērojami pieaug risks k?ūt par nozieguma upuri, jo reizēm “neatkarīgie taksisti” sadarbojas ar noziedzniekiem. Kā arī, pirms kāp taksī, pārliecinies, vai tajā ir skaitītājs, taksista personu apliecino?s dokuments, kā arī iek?ējie rokturi ir darba kārtībā.

Vienmēr izmanto aizmugurējo sēdekli

Esi pieradis sēdēt automa?īnas priek?pusē? Jā, brauk?ana tajā ir patīkamāka, ta?u taksis tam nav pareizā vieta – ja taksistam attiecībā pret Tevi būs ne tie godīgākie nodomi, priek?ējā sēdeklī Tu būsi daudz labāk sasniedzams.

Vērtīgas lietas – dro?ā vietā

Ja pie mums, piemēram, mobilais tālrunis ir pavisam ierasts ikdienas palīgrīks, tad eksotiskākās valstīs tā vērtība ir daudz lielāka, un līdz ar to arī garnad?i uz vērtīgām lietām ir daudz kārāki. ?ī iemesla dē? vērtīgākās lietas (portatīvais dators, plan?etdators, fotoaparāts vai videokamera, rotaslietas, nauda un maks) noglabā neredzamā vietā savā somā. Mobilais telefons gan ir iz?ēmums – to dro?ības dē? labāk turi kabatā vai kādā citā ērti sasniedzamā vietā, kā arī vienmēr piefiksē, kāds ir konkrētās valsts glāb?anas dienesta tālru?a numurs.

?Centies izprast mar?rutu

Lai saprastu, vai netiec vests pavisam pretējā virzienā, brauciena laikā neuzkrīto?i vari izmantot telefonā eso?o GPS programmatūru, lai redzētu pārvieto?anās ce?u. Protams, jā?em vērā, ka katrā teritorijā vietējie iedzīvotāji zina labāk, kur pieejama kāds ērtāk izbraucams ce?? vai arī kur labāk nebraukt sastrēgumu dē?, tāpēc mar?ruts nedaudz var nobīdīties no GPS piedāvātā ce?a, ta?u, ja jau kādu laiku Tevi māc ?aubas par to, vai patie?ām tiec vests tur, kur Tev nepiecie?ams nok?ūt, pie pirmās izdevības taksi centies pamest, uz sēdek?a atstājot nedaudz naudas – dro?ība tomēr pirmajā vietā.

Logus turi aiztaisītus

Jā – arī tad, ja ma?īnā valda bezgaiss un karstums. Lieta tāda, ka virkne zag?u iecienīju?i apzagt tūristus, izmantojot sarkanās gaismas un atvērta loga priek?rocības. Protams, ja brauc pa ?oseju, kur apstāties tuvākajā laikā nevajadzēs, vari logu atvērt.

Pārzini vietējās naudaszīmes

Ja dodies uz kādu no valstīm, kur netiek lietoti eiro, vismaz internetā iepazīsties ar to, kā izskatās vietējās naudaszīmes, lai gadījumā, ja taksistam Tev jāatdod lielāka naudas summa, Tu netiktu apkrāpts.

?ekliste Tavai ērtībai

Vai pirms ce?o?anas vienmēr uztraucies, ka neesi pa?ēmis līdzi un izdarījis visu, kas nepiecie?ams? Neuztraucies – mēs esam sagatavoju?i ?eklisti, kurā atzīmētas visas galvenās lietas, kas Tev noteikti jā?em līdzi un jāizdara, pirms dodies ce?ojumā!

Veselības pārbaude

Tāpat kā pirms do?anās garākā braucienā jāpārbauda transportlīdzek?a kvalitāte, arī Tev pa?am un pārējiem ce?otājiem nepiecie?ama “tehniskā apskate”, lai ce?ojums izdotos lielisks un pēk??i nesāktos veselības problēmas, kas var sabojāt visu prieku. Tu ta?u nevēlies, lai, piemēram, pēc pāris dienām par sevi sāk atgādināt kāds sāpo?s zobs, kurā eso?o caurumu pirms tam biji ignorējis, vai ne? Piemēram, ja esi stāvoklī, nepiecie?ams iegūt ārsta izzi?u, kas ?auj doties ce?ojumā – tikai tādā gadījumā lielākā da?a apdro?inātāju piedāvās savus pakalpojumus. Neiztrūksto?as ir arī da?ādas potes un medikamentu lieto?ana, ja dodies uz kādu eksotiskāku valsti. Neaizmirsti arī par pirmās nepiecie?amības medikamentiem, savukārt, ja ir kādas zāles, kuras Tev nepiecie?ams lietot, bet ce?ojuma galamēr?ī ar to iegādi varētu rasties problēmas, pa?em tās vairāk, nekā nepiecie?ams, lai gadījumā, ja tās nozaudēsi, Tev būtu rezerves. Ta?u pirms tam pārliecinies, vai par konkrēto zā?u ieve?anu nevar tikt sa?emts sods, un vai nav nepiecie?ams uzrādīt ārsta recepti vai citus dokumentus!

ērta un uzticama soma

Jā, Tu noteikti teiksi, ka somu jau nu noteikti neaizmirsīsi, ta?u ?oreiz uzsvars ir uz vārdiem “ērta un uzticama”. Ja nevēlies, lai ce?ojuma laikā būtu jāsaskaras ar noberztiem pleciem vai sabojātu bagā?u, pievērs uzmanību somas (patiesībā visbie?āk – somu) kvalitātei.

Norē?inu karte

Dodoties ce?ojumā uz kādu tālāku zemi, sazinies ar savas bankas pārstāvjiem, lai noskaidrotu, vai norē?inu karte darbosies arī tur. Un, lai gan bie?i vien tiek bilsts, ka gan Visa, gan Master kartes darbojas jebkur, reizēm patiesība mēdz būt citāda, tādē? līdzi ieteicams ?emt vairāku veidu norē?inu kartes, un ideālajā variantā vienai no tām vajadzētu būt kredītkartei – ja nu gadās ārkārtēji un neatliekami izdevumi. Tāpat noteikti pievērs uzmanību arī norē?inu kartes (un visu dokumentu) derīguma termi?am.

Svarīgāko dokumentu kopijas

Vai zini veco labo padomu, ka skaidru naudu labāk glabāt vairākās vietās, lai gadījumā, ja garnadzis tiek klāt vienai no tām, Tev paliek pārējā nauda? Līdzīgu principu īsteno ar svarīgākajiem dokumentiem (pasi, lidma?īnas bi?etēm, apdro?inā?anas polisi, vīzu u.c.) – nokopē tos vismaz pāris eksemplāros un kādu no komplektiem paturi pats, bet kādu nodod citam līdzi ce?otājam. Un vēl – telefonā saglabā apdro?inātāja palīdzības numuru, lai, ja pēk??i atgadīsies kāda liksta, palīdzība būtu zvana attālumā.

Informācija neparedzētiem gadījumiem

Pirms dodies ce?ojumā, sagatavo sarakstu ar visiem svarīgākajiem telefona numuriem un adresēm, kurp vērsties, ja noticis kāds negadījums. ?ādu informāciju vari atrast ag亚游平台 (kartē izvēloties konkrēto valsti). Ta?u vislabāk uzreiz sazināties ar apdro?inā?anas kompāniju – visu pārējo vi?i paveiks Tavā vietā.

Da?ādi aksesuāri

Lai gan mājās paliku?as saulesbrilles vai austi?as nav pati lielākā nelaime, tomēr arī ?ādas pavisam nelielas lietas var sabojāt noska?ojumu. Pirms do?anās ce?a jūtīs pārbaudi, vai esi pa?ēmis līdzi:

 • Elektroierī?u lādētājus;
 • Roze?u pārveidotājus (ja dodies uz valsti, kur tiek izmantotas cita veida rozetes);
 • Telefona/ pleijera austi?as;
 • Foto/ video kameru (protams, ja vien tādu vispār grasies izmantot);
 • Saulesbrilles;
 • Zobbirstīti un citus personīgās higiēnas piederumus;
 • Peldkostīmu (ja grasies peldēties);
 • Piemērotu ap?ērbu.

Noderīgas aplikācijas telefonam

Ejot līdzi laikam, mobilais telefons ir k?uvis par neat?emamu sastāvda?u ne tikai ikdienas gaitās, bet arī ce?ojumos. Kvalitatīvas bildes un video? Mūzika, kuru dzirdi tikai Tu? Karte, ar kuras palīdzību atradīsi ce?u uz jebkurieni? Iespēja sazināties ar mī?ajiem un tuvajiem no otra pasaules gala? To visu, kā jau zinām, spēj nodro?ināt viedtelefons, ta?u vai zini ce?otājiem noderīgākās aplikācijas?

TripAdvisor – katra ce?otāja must-have

Vai vēlies apmeklēt kādu objektu, kafejnīcu vai arī apmesties viesnīcā, bet pirms tam tomēr gribi noskaidrot, kādas ir citu cilvēku atsauksmes par ?o vietu? Nekādu problēmu – TripAdvisor ir paredzēta tie?i ?ādam mēr?im!

Wiffinity – bez interneta ne so?a

Savukārt, ja ce?ojums Tev nav iedomājams bez interneta izmanto?anas, Wiffinity ir tie?i tas, kas Tev nepiecie?ams. ?ajā aplikācijā atradīsi tās vietas, kur pieejams bezvadu internets, un, kas nav mazsvarīgi – saraksts regulāri tiek papildināts.

Ar XE vari justies kā finan?u eksperts

Noteikti kāda ce?ojuma laikā esi saskāries ar problēmu saprast, vai 10 000 vietējās valūtas vienību par maltīti restorānā galu galā ir maz vai daudz. Aplikācija XE ?ādām problēmām ?aus izzust nemanot – ar tās palīdzību vari veikt konvertē?anu da?ādu valūtu ietvaros.

GateGuru lidostā ?aus justies kā mājās

Apnikusi nīk?ana lidostā, bet nevēlies klejot apkārt, lai atrastu ko interesantu? GateGuru ir paredzēta tie?i tādiem, kā Tu – norādot, kurā lidostā ?obrīd atrodies, sa?emsi informāciju par to, ko ?eit vari iesākt – sākot ar atpūtas zālēm un beidzot ar restorāniem.

Uzzini vairāk par savu lidojumu ar FlightStats

Gribi būt pirmais, kur? uzzina, ka lidojums aizkavēsies? Izmanto FlightStats aplikāciju! Viss, kas jāizdara Tev – ievadi informāciju par lidostu un lidojuma numuru, un visu nepiecie?amo redzēsi pāris sekun?u laikā!

Ja nu situācija pavisam nopietna, palīdzēs SAS Survival Guide

Ja Tev ce?ojumi asociējas ar vairāku dienu pārgājieniem necaurredzamos me?os, kāp?anu kalnos vai citu visnota? aktīvu un ekstrēmu atpūtu ārpus citu redzesloka, ?ai aplikācijai noteikti jābūt Tavā telefonā. Ar tās palīdzību vari apgūt prasmes un iegūt zinā?anas, kas ne?aus nobālēt Makgaivera priek?ā!

Flush Toilet Finder – nosaukums runā pats par sevi

Pat tad, ja ang?u valoda nav Tava stiprā puse, dro?i vien saprati, ka runa ir par tualetes atra?anu. ??iet, ikviens no mums ir saskāries ar ?o problēmu, ta?u, izmantojot Flush Toilet Finder, varēsi ātri un ērti noskaidrot, kur ir tuvākā tualete.

Mēs esam parūpēju?ies, lai Tu būtu nodro?ināts ar nepiecie?amo informāciju un zinā?anām pirms do?anās ce?ojumā. Atlicis tikai pēdējais solis – iegādājies piemērotāko apdro?inā?anas polisi, izmantojot mūsu ce?ojumu kalkulatoru!

IIZI novēl lielisku ce?ojumu!

女子发现老公与别人同居 索要精神赔偿获法院支持 摩根大通区块链前主管:银行会很快进行加密货币业务 正泰电器顺利“入摩” 业绩增长超预期 台当局将增加41亿军费 绿媒叫嚣:防大陆军事扩张 马克龙与文在寅电话会谈:对韩朝重启对话表示欢迎 超7成台民众认同大陆惠台措施 过半想来大陆发展 男子患病吃“祖传秘方”后神志不清 次日凌晨身亡 澳总理曾以这个理由赶走前任 如今面临相同窘境 古巴坠机逾百死:事发天阴有雨 客机系从墨西哥租借 奥拉罗尤被誉“熊大”获认可:注重细节目标远大 二阶俊博谈日本自民党总裁选举:绝对支持安倍 北京发布地质灾害气象风险黄色预警
中国军队文职人员招考报名已突破10万?国防部回应 台民众恐慌性抢购卫生纸 学者:百姓对当局没信心 币安疑似遭攻击出现故障 VIA价格瞬间暴涨10000% 进球gif-穆坎乔边路传中造混乱 权健中卫自摆乌龙 网店卖冒牌手机配件 被OPPO、vivo告上法庭 未来30亿年银河系将膨胀5% 边缘不断孕育新生恒星 民企参与PPP有望迎政策鼓励 将在多方面给予支持 金正恩出行除绿皮火车还有啥:苏制伊尔62百万奔驰 扎根欧洲还是转向亚洲 普京想要怎样的俄罗斯 男子贷款没收到钱却被列入黑名单 向银行索赔54万 小伙隐居山中用刀刻康熙字典:想复原木活字印刷 云南旅游拟收购文旅科技 标的资产预估作价20.16亿元
羽生结弦能否再绝地逆袭? 意志坚毅曾血洒冰场 特朗普签署关税计划 为何加拿大墨西哥被豁免? 穆里尼奥不满曼联阵容!要求董事会今夏巨资买人 青岛城管局长被停职:联系其处理问题失联4个小时 国务院机构里的“部委办局”都有啥区别?(图) 暖心!莫雷诺掏腰包给队友升舱 李帅:回家怎报账? 搞笑!孔蒂发布会被老婆电话打断 一句话逗全场 美商务部长:期待中美谈判获进展 缩小双方分歧 汤尤杯中国半决赛最考验 日本女队成最大拦路虎 球迷苦等10年了!湖人终于找回了科比! 湖南省委原宣传部长张文雄涉嫌受贿等案被公诉 时富证券:港股大幅低开 32000点受考验 戴维斯杯兹维列夫建功 德国进八强将战西班牙 ag亚游平台